Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC
27/09/2021

  Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành giấy phép điều chỉnh số 80/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 106/UBCK-GP ngày 08/4/2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 268.800.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng).

UBCKNN

Các tin khác