Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành Quyết định về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ cho Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB
16/07/2021

  Ngày 16/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra Quyết định số 461/QĐ-UBCK quyết định về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ cho Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.

UBCKNN

Các tin khác