Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Quyết định về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ công ty chứng khoán cho CTCP Chứng khoán KS
02/12/2021

Ngày 02/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 828/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KS với nội dung chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KS được cung cấp dịch vụ cho vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ.

UBCKNN

Các tin khác