Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ thành viên cho Quỹ đầu tư năng lượng mới AFM
30/11/2021

Ngày 29/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 47/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư năng lượng mới AFM, cụ thể như sau:

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG MỚI AFM

- Tên tiếng Anh: AFM New Energy Investment Fund

- Tên viết tắt: ANE

- Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber

- Ngân hàng lưu ký: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành

- Thời hạn hoạt động của quỹ: 20 năm

- Vốn điều lệ của quỹ: 50.000.000.000 VNĐ

- Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ thành viên

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác