Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam
22/11/2021

Ngày 19/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 44/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam do Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư SGI quản lý với nội dung sau:

- Tên quỹ: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam

- Tên tiếng Anh: The Ballad Vietnam Growth Equity Fund

- Tên viêt tắt: TBLF

- Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

- Vốn điều lệ của Quỹ: 106.362.140.600 đồng

- Công ty quản lý quỹ: CTCP Quản lý quỹ đầu tư SGI

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác