Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam do thay đổi địa chỉ trụ sở chính
09/06/2021

Ngày 08/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều số 39/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP ngày 08/01/2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam với nội dung sau:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác