Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm (PNJ/VCSC/M/Au/T/A2) cho CTCP Chứng khoán Bản Việt
01/06/2021

  Ngày 31/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm số 62/GCN-UBCK cho CTCP Chứng khoán Bản Việt. Chứng quyền có bảo đảm của CTCP Chứng khoán Bản Việt gồm các nội dung như sau:

Tên chứng quyền: PNJ/VCSC/M/Au/T/A2

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: PNJ

1. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

2. Số lượng chào bán bổ sung: 1.000.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 4.9522:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Ngày đáo hạn: 02/08/2021

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác