Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Quyết định về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ công ty chứng khoán cho CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
13/05/2022

Ngày 13 tháng 05 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 287/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia với nội dung chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

UBCKNN

Các tin khác