Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital do CTCP Quản lý quỹ VinaCapital quản lý
13/05/2022

Ngày 11/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital do Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital quản lý. Nội dung điều chỉnh như sau:

- Tên viết tắt: VINACAPITAL-VLBF.

Giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác