Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
10/05/2022

  Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 35/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 81/UBCK-GP ngày 31/01/2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

UBCKNN

Các tin khác