Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty Woori Asset Management Corp
03/12/2021

Ngày 02/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận điều chỉnh số 49/GCN-UBCK về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty Woori Asset Management Corp với nội dung như sau:

- Trụ sở Văn phòng đại diện: Phòng 723-2, lầu 7, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác