Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho CTCP Chứng khoán Thủ Đô
10/06/2021

Ngày 09/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 40/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 31/GP-UBCK ngày 21/12/2006 cho CTCP Chứng khoán Thủ Đô với nội dung như sau:

Bổ sung nghiệp vụ: Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

UBCKNN

Các tin khác