Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ của CTCP Chứng khoán Thủ Đô
16/09/2021

Ngày 15/09/2021, Chủ tịch UBCKNN đã ký ban hành Quyết định số 569/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô được cung cấp dịch vụ cho vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác