Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN sửa đổi Quyết định thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư SGI do thay đổi trụ sở Văn phòng đại diện
21/07/2021

Ngày 21/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBCK sửa đổi Quyết định số 168/QĐ-UBCK về việc chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư SGI tại Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/3/2010 với nội dung như sau:

Trụ sở Văn phòng đại diện:

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà May Plaza, 63D Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác