Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Quản lỹ quỹ Kỹ Thương
23/06/2022

Ngày 21/6/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 47/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 57/UBCK-GP ngày 30/01/2019 của CTCP Quản lý quỹ Kỹ Thương. Nội dung như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác