Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ của CTCP Chứng khoán Funan
22/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 380/QĐ-UBCK ngày 21/6/2022 chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán.

UBCKNN

Các tin khác