Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt do thay đổi địa chỉ trụ sở chính
18/01/2022

Ngày 17/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 05/UBCK-GPHĐQLQ ngày 08/11/2005 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt với nội dung sau:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 05, số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác