Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Quản lý quỹ đầu tư Lighthouse do thay đổi địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật
05/01/2022

Ngày 31/12/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 131/GPĐC-UBCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 14/UBCK-GPHĐQLQ ngày 28/12/2006 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Lighthouse (tên cũ là Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Phương Đông) với nội dung sau:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, số 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Ông Lê Đình Quang

Chức danh: Tổng giám đốc

UBCKNN

Các tin khác