Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT
22/09/2022

Ngày 22/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 50/GCN-UBCK cho Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT do Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ quỹ: 63.000.000.000 VNĐ (sáu mươi ba tỷ đồng)

- Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)

- Số lượng chứng chỉ quỹ: 6.300.000 (sáu triệu ba trăm nghìn) chứng chỉ quỹ

- Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ hoán đổi danh mục (Quỹ ETF).

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác