Skip to content
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam
22/11/2021

Ngày 19/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 44/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam do Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư SGI quản lý với nội dung sau:

- Tên quỹ: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam

- Tên tiếng Anh: The Ballad Vietnam Growth Equity Fund

- Tên viêt tắt: TBLF

- Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

- Vốn điều lệ của Quỹ: 106.362.140.600 đồng

- Công ty quản lý quỹ: CTCP Quản lý quỹ đầu tư SGI

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác