Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC
26/07/2021

Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 106/UBCK-GP ngày 08/4/2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Công Tuấn  

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

UBCKNN  

  

Các tin khác