Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư cân bằng tuệ sáng VinaCapital do CTCP quản lý quỹ VinaCapital quản lý
01/07/2022

Ngày 1/7/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 32/GCN-UBCKN cho Quỹ đầu tư cân bằng tuệ sáng VinaCapital. Nội dung điều chỉnh như sau:

- Tên viết tắt: VinaCapital-VIBF

Giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác