Skip to content
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
UBCKNN thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại cơ quan UBCKNN năm 2021
07/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại cơ quan UBCKNN năm 2021 với nội dung sau:

1. Tên dự án: Một số nhiệm vụ thuê dịch vụ công nghệ thông tin năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2. Tên gói thầu: “Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại Cơ quan UBCKNN năm 2021”.   

3. Số thông báo mời thầu: Số 20210841795-00 ngày 17/8/2021.  

4. Giá gói thầu: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn)

5. Giá trúng thầu: 229.610.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín triệu, sáu trăm mười nghìn đồng chẵn)

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

7. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần R.O.Y.A.L LLC.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 69 /QĐ-CNTT ngày 06/09/2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu “Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại Cơ quan UBCKNN năm 2021”.

10. Thông tin về các hàng hóa/ dịch vụ thuộc gói thầu; Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021.

UBCKNN

Các tin khác