Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
UBCKNN thông báo mời thầu gói thầu “Thực hiện diễn tập xử lý, ứng cứu sự cố An ninh thông tin cho Hệ thống CNTT của UBCKNN”
01/07/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo mời thầu gói thầu “Thực hiện diễn tập xử lý, ứng cứu sự cố An ninh thông tin cho Hệ thống CNTT của UBCKNN”, cụ thể:

1. Tên gói thầu: “Thực hiện diễn tập xử lý, ứng cứu sự cố An ninh thông tin cho Hệ thống CNTT của UBCKNN”.

2. Số thông báo mời thầu: Số 112 phát hành ngày 19/6/2019 trên báo Đấu thầu; Đăng tải E-TBMT số 20190634452-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia lúc 15h53’ ngày 17/6/2019.

3. Giá gói thầu: 354.000.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 353.500.000 đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần phát triển phần mềm và hỗ trợ công nghệ.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 76/QĐ-CNTT ngày 01/7/2019 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu “Thực hiện diễn tập xử lý, ứng cứu sự cố An ninh thông tin cho Hệ thống CNTT của UBCKNN”.

UBCKNN

Các tin khác