Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng với gói thầu “Mua sắm, thay thế trang thiết bị công nghệ thông tin của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
13/06/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng với gói thầu “Mua sắm, thay thế trang thiết bị công nghệ thông tin của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: “Mua sắm, thay thế trang thiết bị công nghệ thông tin của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

2. Tên gói thầu: “Mua sắm, thay thế trang thiết bị công nghệ thông tin của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

3. Số thông báo mời thầu: Số 94 phát hành ngày 24/5/2019; Đăng tải E-TBMT số 20190548905-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 23/5/2019.

4. Giá gói thầu: 2.186.200.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 2.154.416.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 61/QĐ-CNTT ngày 13/6/2019 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu “Mua sắm, thay thế trang thiết bị công nghệ thông tin của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

10. Thông tin về các hàng hóa/dịch vụ thuộc gói thầu:

STT

Danh mục hàng hóa

Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

Xuất xứ

Đơn giá dự thầu

Thành tiền

1

Máy tính để bàn phổ biến

HP Desktop Pro G2/7AH49PA#UUF/HP

60

thiết bị

China

14.850.000

891.000.000

2

Máy tính để bàn chuyên dụng

HP 280 G4 Microtower Business PC/4LW10PA#UUF/HP

40

Thiết bị

China

18.260.000

730.400.000

3

Lưu điện cho máy tính

Hyundai HD-500VA/HD-500VA/Hyundai

144

Thiết bị

China

1.089.000

156.816.000

4

Thiết bị máy chủ

HPE ProLiant DL385 Gen10 Server/878612-B21/HP

1

thiết bị

Singapore

247.500.000

247.500.000

5

Thiết bị cân bằng tải

Peplink Balance 580/BPL-580/Peplink

1

Thiết bị

Taiwan

128.700.000

128.700.000

 

Tổng cộng

     

2.154.416.000

UBCKNN

Các tin khác