Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Gia hạn bản quyền 01 năm đối với phần mềm quản trị, dịch vụ bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị an toàn bảo mật”
28/06/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Gia hạn bản quyền 01 năm đối với phần mềm quản trị, dịch vụ bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị An toàn bảo mật thuộc gói thầu 02 của dự án “An toàn bảo mật hệ thống của UBCKNN, cụ thể:

1. Tên dự án: “Gia hạn bản quyền 01 năm đối với phần mềm quản trị, dịch vụ bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị An toàn bảo mật thuộc gói thầu 02 của dự án “An toàn bảo mật hệ thống CNTT của UBCKNN”.

2. Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền 01 năm đối với phần mềm quản trị, dịch vụ bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị An toàn bảo mật thuộc gói thầu 02 của dự án “An toàn bảo mật hệ thống CNTT của UBCKNN”.

3. Số thông báo mời thầu: Số 99 phát hành ngày 31/5/2019; Đăng tải TBMT số 20190576616-00trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 30/5/2019.

4. Giá gói thầu: 5.368.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 5.321.800.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 400 ngày liên tục (kể cả các ngày nghỉ lễ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 73/QĐ-CNTT ngày 26/6/2019 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu “Gia hạn bản quyền 01 năm đối với phần mềm quản trị, dịch vụ bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị An toàn bảo mật thuộc gói thầu 02 của dự án “An toàn bảo mật hệ thống CNTT của UBCKNN”.

Các tin khác