Skip to content
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo mời thầu gói thầu “Mua sắm thay thế tủ đĩa SAN cho Hệ thống Công bố thông tin (IDS) và Hệ thống giám sát giao dịch (MSS) của UBCKNN”
08/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo mời thầu gói thầu “Mua sắm thay thế tủ đĩa SAN cho Hệ thống Công bố thông tin (IDS) và Hệ thống giám sát giao dịch (MSS) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”, nội dung cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin-Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Địa chỉ: Tầng 7, số 234, Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: ccntt@ssc.gov.vn; 02439.351.079.

Đề nghị Đơn vị đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng với nội dung sau:

1. Tên dự án:

2. Tên gói thầu: Gói thầu “Mua sắm thay thế tủ đĩa SAN cho Hệ thống Công bố thông tin (IDS) và Hệ thống giám sát giao dịch (MSS) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

3. Số thông báo mời thầu: Đăng tải E-TBMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia lúc 09h55’ ngày 20/9/2021, phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ 09h55’ ngày 20/9/2021 đến 14h30’ ngày 30/9/2021, phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo E-TBMT số 20210938229-01. Đăng tải trên báo đấu thầu số 177 ngày 21/9/2021.

4. Giá gói thầu: 4.337.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 4.329.000.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư BNA Quốc tế.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày liên tục (kể cả các ngày nghỉ lễ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 83/QĐ-CNTT ngày 07/10/2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu “Mua sắm thay thế tủ đĩa SAN cho Hệ thống Công bố thông tin (IDS) và Hệ thống giám sát giao dịch (MSS) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

10. Thông tin về các hàng hóa/dịch vụ thuộc gói thầu:

STT

Danh mục hàng hóa

Mã hiệu/Nhãn mác của sản phẩm

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

Mô tả hàng hóa

Xuất xứ

Thành tiền

1

Tủ đĩa lưu trữ

IBM

1

Bộ

Đáp ứng yêu cầu tại Mục 2 –

Chương V của E-HSMT

Mexico

3.475.400.000

2

Thiết bị SAN Switch

IBM

2

Bộ

Đáp ứng yêu cầu tại Mục 2 –

Chương V của E-HSMT

Czech

853.600.000

 

TỔNG

     

4.329.000.000

UBCKNN

Các tin khác