Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
20/08/2019

UBCKNN thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” cụ thể như sau:

1. Tên dự án:Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

2. Tên gói thầu: “Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

3. Số thông báo mời thầu: Số 20190766029-00 ngày 25/07/2019.

4. Giá gói thầu: 300.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 257.170.351 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần In Hà Nội

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Số 100/QĐ-CNTT ngày 13/08/2019 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả lựa chộn nhà thầu gói thầu chào hàng cạnh tranh, qua mạng “Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

10. Thông tin về các hàng hóa/dịch vụ thuộc gói thầu: Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Duy trì sự ổn định của các thiết bị máy in, máy quét tài liệu và máy fax; Xử lý kịp thời các sự cố máy in, máy quét tài liệu và máy fax; Thay mực máy in, máy quét tài liệu và máy fax khi hết mực.

UBCKNN

Các tin khác