Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
UBCKNN thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
21/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá các tài sản cụ thể như sau:

I-Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

1.1 Tên đơn vị: Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1.2 Địa chỉ: 164 Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-TP Hà Nội.

II - Thông tin về tài sản đấu giá là tài sản cố định và công cụ dụng cụ thanh lý năm 2019:

Tên tài sản: Tài sản cố định và công cụ dụng cụ thanh lý năm 2019

Số lượng: 190 chiếc

Chất lượng của tài sản: tài sản đã hao mòn, cũ hỏng.

Giá khởi điểm: 10.845.500 đồng (Bằng chữ: Mười triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn năm trăm đồng chẵn).

III - Thông tin về tài sản đấu giá là 02 xe ô tô con:

  1-Tài sản 1:

Tên tài sản: Xe Ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi Jolie BKS: 80A: 033.50, Số loại: JOLIE VB2WLNHEYVT, Số máy: 4G63RZ02871, Số khung: RLA00VB2W41002391, sản xuất năm 2004.

Số lượng: 01 chiếc

Chất lượng của tài sản: xe đã hao mòn, cũ hỏng.

Giá khởi điểm: 31.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu đồng).

2-Tài sản 2:

Tên tài sản: Xe ô tô con nhãn hiệu Ford Laser, BKS: 80A-033.84, Số loại: LASER GHIA AT BVRPFH1, Số máy: FP934760, Số khung: JS7XXXSRNC4S05077, sản xuất năm 2004, xe đã hao mòn, cũ hỏng.

Số lượng: 01 chiếc

Chất lượng của tài sản: xe đã hao mòn, cũ hỏng.

Giá khởi điểm: 36.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng).

IV -Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của các tài sản trên:

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định cụ thể như sau:

  Gồm 2 tiêu chí là Bắt buộc và Chấm điểm.

- Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong số các tiêu chí bắt buộc thì bị đánh giá là Không đạt và bị loại.

  - Tiêu chí chấm điểm: Tối thiểu phải đạt 80 điểm. Đơn vị nào có điểm cao hơn là đơn vị được lựa chọn.

  + Trường hơp các đơn vị được đánh giá có điểm cao bằng nhau thì xét theo tiêu chí vượt mức tối đa, đơn vị nào có nhiều tiêu chí vượt mức điểm tối đa sẽ được lựa chọn.

* Tiêu chí bắt buộc:

STT

Hồ sơ yêu cầu

Tiêu chí

Bắt buộc

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố trong thời gian gần nhất

Có tên trong danh sách

X

2

Phương án đấu giá

Đúng quy định của Pháp luật, đáp ứng yêu cầu của Cơ quan UBCKNN, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả.

X

3

Chấp hành pháp luật về bán đấu giá tài sản theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đơn vị không vi phạm

X

* Tiêu chí chấm điểm:

STT

Hồ sơ yêu cầu

Tiêu chí

Chấm điểm

Số điểm

Tổng điểm

1

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản của đơn vị tính đến thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

Trên 15 năm

20 điểm

20 điểm

Từ trên 10 năm đến 15 năm

15 điểm

Từ 05 năm đến 10 năm

10 điểm

Dưới 05 năm

0 điểm

2

Cơ sở vật chất

Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có hội trường đấu giá thuộc quyền sở hữu hoặc được phép sử dụng; Hội trường đảm bảo sức chứa được 70 khách hàng trở lên. Có đưa ra phương án để đảm bảo an ninh, an toàn cho phiên đấu giá.

20 điểm

20 điểm

Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có hội trường đấu giá thuộc quyền sở hữu hoặc được phép sử dụng; Hội trường đảm bảo sức chứa từ 30 đến 70 khách hàng, có đưa ra phương án để đảm bảo an ninh, an toàn cho phiên đấu giá.

10 điểm

Không đạt được một trong các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất: Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có hội trường đấu giá, đưa được ra phương án để đảm bảo an ninh, an toàn cho phiên đấu giá.

0 điểm

3

Năng lực, kinh nghiệm của đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

Đấu giá viên kinh nghiệm hành nghề trên 10 năm.

20 điểm

20 điểm

Đấu giá viên có kinh nghiệm từ 05năm đến 10 năm.

15 điểm

Đấu giá viên có kinh nghiệm dưới 05 năm,

5 điểm

4

Số lượng đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

Từ 08 đấu giá viên trở lên

20 điểm

20 điểm

Từ 04 đến 07 đấu giá viên

15 điểm

Dưới 04 đấu giá viên

10 điểm

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Thấp hơn từ 20% trở lên so với quy định của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

20 điểm

20 điểm

Thấp hơn từ 10% đến dưới 20% so với quy định của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

15 điểm

Bằng biểu giá quy định của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

10 điểm

 

Tổng

100 điểm

  

V. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Đến 10 h 00 ngày 25/11/2019

Địa điểm nộp hồ sơ: Vụ Tài vụ Quản trị-Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Địa chỉ: Nhà D-234 Lương Thế Vinh-Nam Từ Liêm-Hà Nội.

Điện thoại: 024 39343727, Fax: 024 3934 0739

Người liên hệ: Chị Mai- Điện thoại 024 39340750, máy lẻ 338

(Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các trường hợp không được lựa chọn).

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mong được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp./.

UBCKNN

Các tin khác