Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về nội dung nêu tại Báo Dân tộc và Phát triển liên quan đến công tác mua sắm thiết bị tại Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
24/08/2020

  

Báo Dân tộc và Phát triển số 47, ra ngày 13/6/2020 và số 55, ra ngày 11/7/2020 có đăng các bài viết về công tác mua sắm thiết bị tại Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (CNTT) phản hồi về những vấn đề báo Dân tộc và Phát triển nêu như sau:

1. Về thông tin của 03 gói thầu mua sắm của Cục CNTT-UBCKNN được thực hiện trong 03 năm gần đây với số tiền tiết kiệm sau khi lựa chọn nhà thầu của mỗi năm giảm dần “Có đi ngược với chủ trương tiết kiệm trong đấu thầu?”

Về vấn đề này, Cục CNTT-UBCKNN làm rõ như sau:

- Cục CNTT-UBCKNN đã triển khai các gói thầu trên theo đúng các quy định của Nhà nước. Các gói thầu của 2 năm gần đây của Cục CNTT-UBCKNN được thực hiện qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và quy định của Pháp luật nhằm tăng cường tính công khai minh bạch và tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu.

- Theo quy định của Pháp luật, giá trúng thầu được xác định thông qua đấu thầu. Nhà thầu nào có Hồ sơ dự thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, đồng thời có giá chào thầu của toàn bộ gói thầu là thấp nhất và thấp hơn giá gói thầu sẽ được xem xét trúng thầu.

- Trong hệ thống các văn bản pháp quy hiện hành, không có quy định nào về tỷ lệ tiết kiệm cần phải đạt được của các gói thầu.

2. Về nội dung phản ánh giá máy tính cao bất thường: Bài báo đưa dẫn chứng về giá của 08 máy tính xách tay chuyên dùng và 12 máy tính bàn phổ biến, dựa vào thông tin tham khảo của Cửa hàng điện máy FPTShop và Công Ty CP Máy tính Hà Nội.

Về vấn đề này, Cục CNTT-UBCKNN có ý kiến như sau:

Cục CNTT-UBCKNN đã thực hiện kiểm tra giá chào của chính những đơn vị nói trên (từ website đăng tải báo giá thiết bị của công ty vào ngày 12/7/2020), và thấy rằng: Đơn giá của sản phẩm mà Báo dẫn chứng là đối với thiết bị chưa đáp ứng các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu như: Cấu hình kỹ thuật; Bản quyền hệ điều hành; Dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật... Cụ thể:

- Đối với giá máy tính xách tay mà Báo nêu thông tin (17.490.000đ). Sản phẩm này của Cửa hàng điện máy FPTShop chưa bao gồm giá trị bản quyền hệ điều hành Window 10 Pro 64 bits (giá bản quyền này là 4.890.000đ theo FPTShop chào giá trên website) và chưa bao gồm phí Bảo hành 03 năm theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi lắp đặt (khoảng 3.000.000đ), sản phẩm Báo dẫn chứng chỉ bảo hành chính hãng 01 năm, không bảo hành tại nơi lắp đặt. Như vậy giá tham khảo đầy đủ trên website cửa hàng điện máy FPTShop là khoảng 25.380.000đ; Trong khi đó, giá UBCKNN mua là 25.000.000đ.

- Đối với giá máy tính để bàn mà Báo nêu thông tin (khoảng 9.000.000đ). Sản phẩm trên website Công ty Máy tính Hà Nội mà Báo đề cập đến không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu, do: Sản phẩm không phải là bộ máy hoàn chỉnh, chỉ có Case máy, chưa có màn hình (với giá màn hình tham khảo trên các website là 1.800.000đ); chưa bao gồm giá trị bản quyền hệ điều hành Window 10 Pro 64 bits (giá bản quyền này là 4.890.000đ theo FPTShop chào giá trên website) và phí Bảo hành 01 năm theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi lắp đặt (Sản phẩm Báo dẫn chứng chỉ bảo hành chính hãng 01 năm, không bảo hành tại nơi lắp đặt). Như vậy giá tham khảo đầy đủ trên website là khoảng 16.000.000đ; Trong khi đó, giá theo hợp đồng ký kết mua là 14.550.000đ.

Như vậy, các thiết bị nêu trên đã được tổ chức lựa chọn mua sắm theo đúng theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu; đúng theo các quy định về cấu hình, bảo hành và nguồn gốc xuất xứ với giá phù hợp, không cao bất thường so với giá thực tế trên thị trường.

3. Về nội dung mua máy tính để bàn phổ thông với giá cao hơn so với tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với thiết bị máy tính để bàn phổ thông quy định tại Quyết định 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về nội dung này, Cục CNTT-UBCKNN có ý kiến như sau:

- Gói thầu “Mua sắm thay thế thiết bị CNTT cho cơ quan UBCKNN” năm 2020 bao gồm 08 hạng mục sản phẩm (Máy chủ ứng dụng; Thiết bị SAN Switch; Máy scan chuyên dùng; Máy tính xách tay chuyên dùng; Máy tính để bàn phổ biến; Thiết bị phát sóng không dây; Switch cấp điện và mạng cho bộ phát không dây; Thiết bị lưu trữ mạng NAS), được Cục CNTT tổ chức đấu thầu rộng rãi công khai qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và thực hiện hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói. Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành không quy định hồ sơ mời thầu phải quy định, hướng dẫn giá của từng hạng mục thiết bị trong gói thầu mua sắm. Nhà thầu nào đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu và có giá chào thầu của toàn bộ gói thầu thấp nhất và thấp hơn giá gói thầu sẽ được xếp hạng nhất và được mời để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và xem xét trúng thầu.

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu của UBCKNN được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, căn cứ vào Thông tư 04/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và Thông tư 05/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn Nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Nhà thầu được chọn (Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC) là nhà thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, có giá chào thầu của toàn bộ gói thầu thấp nhất và thấp hơn giá gói thầu được duyệt. Việc nhà thầu chào đơn giá cho từng hạng mục thiết bị của gói thầu là quyền của nhà thầu. Do việc chào đơn giá này không vi phạm quy định về lựa chọn nhà thầu và các yêu cầu Hồ sơ mời thầu nên căn cứ các kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, Cục CNTT đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo Khoản 1 Điều 43 Luật đấu thầu số 43.

- Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, để đảm bảo đúng quy định Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục CNTT và Công ty CMC (đơn vị trúng thầu) đã thương thảo và thống nhất ký Phụ lục hợp đồng với đơn giá cho máy tính để bàn phổ thông là 14.550.000đ. Như vậy, Hợp đồng mua bán được ký kết với đơn vị trúng thầu đã được thực hiện đúng theo các quy định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, Cục CNTT-UBCKNN đã tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ đúng các quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu. Cục CNTT-Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 247/CNTT ngày 22/7/2020 gửi Báo Dân tộc và Phát triển để phản hồi các thông tin do Báo nêu./.

UBCKNN

Các tin khác