Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
UBCKNN thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
03/08/2020

  UBCKNN thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: “Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

2. Tên gói thầu: Gói thầu 01 “Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2020”.

3. Số thông báo mời thầu: Đăng tải trên báo đấu thầu số 126 ngày 07/7/2020; Đăng tải E-TBMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia lúc 10h37’ ngày 06/7/2020 đến 10h00 ngày 17/7/2020, phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo E-TBMT số 20200702146-00.

4. Giá gói thầu: 6.572.632.240 đồng.

5. Giá trúng thầu: 6.496.000.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày liên tục (kể cả các ngày nghỉ lễ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 63/QĐ-CNTT ngày 30/7/2020 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu 01: “Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2020”.

10. Thông tin về các hàng hóa/dịch vụ thuộc gói thầu:

STT

Danh mục hàng hóa

Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

Mô tả hàng hóa

Xuất xứ

Đơn giá dự thầu

Thành tiền

1

Bổ sung Hệ thống phân tích và phát hiện các mối đe dọa bảo mật

 Checkpoint SandBlast

1

Hệ thống

Mục 2 – Chương V của E-HSMT

Taiwan

3.859.000.000

3.859.000.000

2

Hệ thống quản lý thay đổi chính sách tường lửa

Tuffin Network Change Automation, Dell PowerEdge R640

1

Hệ thống

Mục 2 – Chương V của E-HSMT

Malaysia

2.634.000.000

2.634.000.000

3

Dịch vụ cài đặt, lắp đặt

 

1

Gói dịch vụ

Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

 

3.000.000

3.000.000

Tổng cộng giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ đã bao gồm, phí, lệ phí(nếu có)

6.496.000.000

Các tin khác