Skip to content
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
UBCKNN thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại Cơ quan UBCKNN năm 2021”
13/08/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại Cơ quan UBCKNN năm 2021” cụ thể như sau:

1. Tên dự án:Một số nhiệm vụ thuê dịch vụ công nghệ thông tin năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

2. Tên gói thầu: “Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại Cơ quan UBCKNN năm 2021”.

3. Số thông báo mời thầu: Số 20210753943-00 ngày 22/07/2021.

4. Giá gói thầu: 300.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: Không có.

6. Nhà thầu trúng thầu: Không có E-HSDT nào đáp ứng tất cả các yêu cầu của E-HSMT.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Không có.

9. Quyết định phê duyệt: Số /QĐ-CNTT ngày /08/2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt hủy kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh, qua mạng “Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại Cơ quan UBCKNN năm 2021”.

10. Thông tin về các hàng hóa/dịch vụ thuộc gói thầu: Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại Cơ quan UBCKNN năm 2021.

UBCKNN

Các tin khác