Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo mời thầu gói thầu “Xây dựng hệ thống kết nối trao đổi thông tin giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng cục Thuế”
13/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo mời thầu gói thầu “Xây dựng hệ thống kết nối trao đổi thông tin giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng cục Thuế”, cụ thể:

1. Tên gói thầu: “Xây dựng hệ thống kết nối trao đổi thông tin giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng cục Thuế”.

- Loại gói thầu:

Xây lắp Mua sắm hàng hóa ☒ Phi tư vấn ☐ Hỗn hợp ☐

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng hệ thống kết nối trao đổi thông tin giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng cục Thuế; Thực hiện đào tạo, chuyển giao công nghệ cho cán bộ UBCKNN.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: “Xây dựng hệ thống kết nối trao đổi thông tin giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng cục Thuế”.

3. Nguồn vốn: Nguồn thu phí được để lại của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 16 tháng 8 năm 2019 đến trước 09 giờ 00, ngày 29 tháng 8 năm 2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phòng 702, Tầng 7 nhà D, số 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39351079; fax: 024.39350943, email: cntt@ssc.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn./.)

9. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn./.)

Hình thức bảo đảm bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 29 tháng 8 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 29 tháng 8 năm 2019.

UBCKNN

Các tin khác