Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của UBCKNN
28/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của UBCKNN, cụ thể:

1. Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin-Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Địa chỉ: Tầng 7, số 234, Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Điện thoại/fax/email: ccntt@ssc.gov.vn; 02439.351.079.

4. Đề nghị Đơn vị đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng với nội dung sau:

5. Tên dự án: “Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

6. Tên gói thầu: Gói thầu “Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”.

7. Số thông báo mời thầu: Đăng tải E-TBMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia lúc 10h48’ ngày 06/4/2021, phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ 10h48’ ngày 06/4/2021 đến 10h00 ngày 16/4/2021, phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo E-TBMT số 20210403817-01. Đăng tải trên báo đấu thầu số 63 ngày 07/4/2021.

8. Giá gói thầu: 5.004.516.360 đồng.

9. Giá trúng thầu: 4.998.000.000 đồng.

10. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất.

11. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

12. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày liên tục (kể cả các ngày nghỉ lễ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

13. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 33/QĐ-CNTT ngày 28/4/2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu “Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”.

10. Thông tin về các hàng hóa/dịch vụ thuộc gói thầu:

STT

Danh mục hàng hóa

Mã hiệu/Nhãn mác của sản phẩm

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

Mô tả hàng hóa

Xuất xứ

Thành tiền

1

Thiết bị giám sát và bảo mật CSDL (Database Firewall), Bảo hành thiết bị Chính Hãng cho 3 năm cho hạng mục “Bổ sung Thiết bị giám sát và bảo mật CSDL (thiết bị HA)” kèm Dịch vụ cập nhật phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật Chính hãng 3 năm.

Imperva Database Firewall

1

Hệ thống

Đáp ứng yêu cầu tại Mục 2 –

Chương V của E HSMT

Mỹ

1.899.600.000

2

Thiết bị quản trị giám sát và bảo mật CSDL, Bảo hành thiết bị Chính Hãng cho 3 năm cho hạng mục “Thiết bị quản trị giám sát và bảo mật CSDL” kèm Dịch vụ cập nhật phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật Chính hãng 3 năm.

Imperva Management

1

Hệ thống

Đáp ứng yêu cầu tại Mục 2 –

Chương V của E HSMT

Mỹ

626.000.000

3

Thiết bị hỗ trợ giám sát và bảo mật File dữ liệu nhằm ngăn chặn xâm nhập, Bảo hành thiết bị Chính Hãng cho 3 năm cho hạng mục “Hệ thống giám sát và bảo mật File dữ liệu” kèm Dịch vụ cập nhật phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật Chính hãng 3 năm.

TippingPoint Threat Protection System-TrendMicro

1

Hệ thống

Đáp ứng yêu cầu tại Mục 2 –

Chương V của E HSMT

Mỹ

2.468.000.000

3

Dịch vụ cài đặt, lắp đặt

 

1

Gói dịch vụ

Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

 

4.400.000

 

TỔNG

     

4.998.000.000

Các tin khác