Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Dịch vụ thuê địa điểm hosting đặt các hệ thống công nghệ thông tin của UBCKNN năm 2021”
21/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Dịch vụ thuê địa điểm hosting đặt các hệ thống công nghệ thông tin của UBCKNN năm 2021”, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: “Dịch vụ thuê địa điểm hosting đặt các hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”.

2. Tên gói thầu: “Dịch vụ thuê địa điểm hosting đặt các hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”.

3. Số thông báo mời thầu: Đăng báo số 80 ngày 05/5/2021; Đăng tải E-TBMT số 20210474027-00 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ 14h06’ ngày 04/5/2021.

4. Giá gói thầu: 5.020.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 5.016.480.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Truyền thông Quốc tế INCOM.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 600 ngày liên tục (kể cả các ngày nghỉ lễ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 43/QĐ-CNTT ngày 20/5/2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu “Dịch vụ thuê địa điểm hosting đặt các hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”.

10. Thông tin về các hàng hóa/dịch vụ thuộc gói thầu:

STT

NỘI DUNG

CHI PHÍ 12 THÁNG

(VNĐ)

I

Thuê địa điểm đặt cho các thiết bị triển khai trang bị năm 2016 gồm: Gói thầu 02 Dự án An toàn bảo mật hệ thống CNTT của UBCKNN; Dự án nâng cấp hệ thống Công bố thông tin IDS và nâng cấp hệ thống giám sát giao dịch MSS.

834,600,000

II

Thuê địa điểm đặt hệ thống thiết bị phần cứng thuộc dự án Xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp các CSDL của UBCKNN – Trục tích hợp SOA triển khai từ năm 2017

902,880,000

III

Thuê địa điểm đặt các thiết bị ATBM thuộc gói thầu 01 dự án An toàn bảo mật của UBCKNN trang bị năm 2015

492,840,000

IV

Thuê địa điểm đặt hệ thống cổng thông tin điện tử của Tạp chí Chứng khoán trang bị năm 2018

240,000,000

V

Thuê địa điểm đặt một số hệ thống CNTT của UBCKNN được triển khai năm 2012-2013

1,817,640,000

VI

Thuê địa điểm đặt hệ thống CNTT IDS và MSS của UBCKNN trong khuôn khổ dự án VIE026 triển khai năm 2012

728,760,000

 

Tổng giá trị hợp đồng:

5,016,480,000

 

Bằng chữ: Năm tỷ, không trăm mười sáu triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn

UBCKNN

Các tin khác