Skip to content
Thông tin công bố
Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc duy trì hoạt động và áp dụng quy trình, giải pháp, tăng cường kiểm soát phòng chống dịch Covid 19
09/08/2021

  

Ngày 4/8/2021, qua quá trình xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đối với lực lượng nhân viên “3 tại chỗ” của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở đã phát hiện một số ca dương tính. Sở đã báo cáo thông tin kịp thời với các cơ quan chức năng có thẩm quyền và thực hiện việc xử lý an toàn dịch bệnh theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhằm đảm bảo an toàn và hoạt động liên tục của thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 9/8/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy trình, giải pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh và tổ chức hoạt động. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo như sau:

(1) Tạm dừng mọi hoạt động tiếp khách, làm việc trực tiếp “mặt đối mặt” với khách hàng, đối tác. Việc xử lý thông tin liên quan đến doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán và các bên có liên quan được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ xa;

(2) Hoạt động giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được duy trì bình thường theo các kịch bản phòng chống dịch đã được chuẩn bị.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo./

Các tin khác