Skip to content
ssc.gov.vn
Chiến lược phát triển ngành
UBCKNN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019
28/12/2018

Ngày 26/12/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019. Tham dự Hội nghị có Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Về phía UBCKNN có Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN và Ban Lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), cùng toàn thể công chức, viên chức UBCKNN.

C:\Users\Personal\Desktop\anh hoi nghi tong ket\IMG_8836.JPG

Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TT

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Lãnh đạo UBCKNN, Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo điều hành của UBCKNN năm 2018 và chương trình công tác năm 2019

Trong năm 2018, mặc dù tình hình chính trị, kinh tế, tài chính quốc tế diễn biến phức tạp và xu hướng rút vốn tại các thị trường mới nổi gia tăng nhưng được hỗ trợ bởi sự ổn định của kinh tế vĩ mô trong nước và các chính sách phát triển của Chính phủ, TTCK Việt Nam trong năm 2018 vẫn duy trì sự phát triển ổn định trên nhiều khía cạnh.

Về thị trường cổ phiếu: Giá trị vốn hóa thị trường đạt 3,98 triệu tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2017, tương đương 79,6% GDP, vượt chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020. Thanh khoản thị trường cải thiện mạnh với tổng giá trị giao dịch bình quân cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt gần 6.603 tỷ đồng/phiên, tăng 30% so với bình quân năm 2017. Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài diễn ra tích cực, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 16% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường cổ phiếu, cao hơn mức 13% của năm 2017. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tiếp tục gia tăng đạt 2,17 triệu tài khoản, tăng 12,8% so với cuối năm 2017 (trong đó tài khoản NĐTNN tăng 24,4%).

Về thị trường trái phiếu: Năm 2018, thị trường trái phiếu tiếp tục có sự cải thiện tích cực theo hướng kéo dài kỳ hạn phát hành bình quân và kỳ hạn còn lại của TPCP trong khi lãi suất phát hành giảm, góp phần tái cơ cấu danh mục nợ Chính phủ theo hướng bền vững. Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 8.827 tỷ đồng/phiên.

Về thị trường chứng khoán phái sinh: Bước sang năm hoạt động thứ hai, thị trường chứng khoán phái sinh đã chứng tỏ vai trò của mình, là một kênh đầu tư và phòng vệ rủi ro hiệu quả, có tác dụng ổn định tâm lý nhà đầu tư đặc biệt khi thị trường cơ sở có những biến động. Về thanh khoản, tính chung từ đầu năm đến nay, khối lượng giao dịch bình quân đạt 76.750 hợp đồng/phiên, tăng gấp 6,8 lần so với năm 2017. Về số lượng tài khoản, tính đến cuối tháng 11/2018, đã có hơn 54,7 nghìn tài khoản giao dịch phái sinh được mở, tăng gấp 3,2 lần so với cuối năm 2017.

C:\Users\Personal\Desktop\IMG_8867.JPG

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TT

Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và trực tiếp là Bộ Tài chính, UBCKNN cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao, thể hiện trên một số nhiệm vụ chính như sau:

Trong công tác hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường: Trong năm qua, Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi đã được gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBCKNN và tổ chức các Hội thảo để lấy ý kiến của các thành viên thị trường cũng như các đối tượng chịu tác động trực tiếp; về Đề án thành lập Sở GDCK Việt Nam: Trên cơ sở góp ý của các Bộ, ngành, ý kiến của các chuyên gia, hiệp hội, UBCKNN đã hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án trình Bộ và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; về Đề án Tái cấu trúc TTCK và bảo hiểm: UBCKNN đã hoàn thiện dự thảo và trình Bộ ký trình Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, trong năm 2018, UBCKNN cũng đã tiến hành xây dựng, sửa đổi năm (05) Thông tư hướng dẫn để trình Bộ Tài chính ban hành, bao gồm: Thông tư về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết; Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; Thông tư sửa đổi Thông tư 115 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán, Thông tư 116 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở GDCK, TTLKCKVN; Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo và thủ tục hành chính đối với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công tư đầu tư chứng khoán và nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam.

 Về công tác quản lý và tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán: Hoạt động tái cấu trúc các công ty chứng khoán (CTCK) vẫn đang tiếp tục được thực hiện theo lộ trình, đến nay số lượng CTCK đang hoạt động là 75 công ty (giảm được khoảng 29% tổng số CTCK). Tình hình tài chính của các CTCK được cải thiện và trở nên lành mạnh hơn, khả năng tiếp cận và huy động vốn của các CTCK cũng có nhiều thuận lợi hơn. Số lượng công ty quản lý đang hoạt động bình thường là 45 công ty và 04 công ty đang trong diện tái cấu trúc. Khung pháp lý hướng dẫn đồng bộ các sản phẩm quỹ đầu tư chứng khoán dành cho các loại hình quỹ đầu tư về cơ bản đã hoàn thiện.

Công tác quản lý công ty đại chúng, quản lý hoạt động phát hành chứng khoán, xem xét hoạt động kiểm toán: Trong năm 2018, UBCKNN đã chấp thuận cho 70 công ty đăng ký công ty đại chúng (CTĐC) và xét hủy CTĐC cho 62 công ty. Đã có 32 CTĐC được niêm yết mới; 89 CTĐC đăng ký giao dịch mới. Tính đến nay, còn 422 CTĐC chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trên tổng số 1.926 CTĐC (giảm 16,7% so với năm 2017). Trong năm 2018, UBCKNN đã xem xét và chấp thuận các hồ sơ phát hành cho các doanh nghiệp thực hiện huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp. Tính đến ngày 18/12, giá trị đăng ký chào bán cổ phiếu (chào bán ra công chúng và chào bán riêng lẻ) đạt 65,3 nghìn tỷ đồng và giá trị đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 17,8 nghìn tỷ đồng.

Tăng cường công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm giúp đảm bảo hoạt động của thị trường được ổn định: Trong năm 2018, UBCKNN đã ban hành 363 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức và các nhân, với tổng số tiền phạt 19,1 tỷ đồng. UBCKNN đã chú trọng công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành pháp luật về chứng khoán đối với các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan như cơ quan thuế, cơ quan công an…

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế: Tiếp tục triển khai hoạt động hợp tác song, đa phương trong lĩnh vực chứng khoán phương với các tổ chức quốc tế, các cơ quan quản lý chứng khoán các nước; triển khai dự án VIE032 do Luxembourg tài trợ; UBCKNN đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Seoul, Hàn Quốc vào cuối tháng 4/2018, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc. Thực hiện nhiều hoạt động hợp tác với Nhật Bản như: tổ chức Lễ ký kết Biên bản Thảo luận (R/D) với JICA để làm cơ sở chính thức triển khai dự án “Nâng cao năng lực để cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam”.

H:\ANH 2018\thang 12\26.12.2018 - Hoi nghi tong ket uy ban\IMG_8883.JPG

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TT

Tiếp bước những thành quả đã đạt được trong năm 2018, bước sang năm 2019, UBCKNN tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phát triển theo chiều sâu và kiên trì công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán; bảo đảm duy trì sự ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán; tiếp tục phát triển các sản phẩm mới cho TTCK phái sinh, triển khai thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường hội nhập quốc tế, triển khai, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế và các giải pháp nâng hạng TTCK.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà TTCK đã đạt được trong năm 2018. Theo Thứ trưởng, căn cứ theo tình hình hoạt động thực tế của đơn vị trong năm vừa qua có ba vấn đề cần tập trung, nghiên cứu đề xuất các giải pháp thực thiện trong năm tới, cụ thể:

Một là, TTCK cuối năm 2017, đầu năm 2018 phát triển tốt và đạt đỉnh vào tháng 4/2018 nhưng lại biến động trồi sụt vào những tháng sau đó. Mặc dù trong những tháng cuối năm 2018, TTCK đã ổn định tuy nhiên đặt ra vấn đề trong công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo thị trường để có giải pháp khắc phục chủ động, kịp thời, hiệu quả hơn.

Hai là, năm 2018, UBCKNN, HOSE, HNX, VSD và các đơn vị liên quan, các thành viên thị trường đã có nhiều bước chuẩn bị quan trọng, tạo bước chuyển căn bản để phát triển TTCK ở tầm cao hơn về quy mô, chất lượng trong thời gian tới như nghiên cứu sửa đổi Luật Chứng khoán, chuẩn bị các văn bản hướng dẫn khi Luật Chứng khoán sửa đổi có hiệu lực; Nghiên cứu, đánh giá, hoàn chỉnh Đề án Tái cấu trúc TTCK; Trình Đề án Hợp nhất hai Sở Giao dịch; Nghiên cứu lộ trình triển khai sản phẩm mới;…Thời gian tới, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, tổ chức tốt các nội dung này.

Ba là, tuy đã kịp thời, nhanh chóng khắc phục sự cố “tạm ngừng giao dịch 02 ngày tại HOSE” hồi đầu năm 2018, tuy nhiên, UBCKNN cần nghiêm túc rút kinh nghiệm từ sự cố này, phải rà soát tất cả các khâu để không lặp lại sự cố tương tự.

C:\Users\Personal\Desktop\anh hoi nghi tong ket\IMG_8833.JPG

Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính trao tặng Huân chương độc lập cho đại diện đơn vị có thành tích xuất sắc trong các năm vừa qua. Ảnh: TT

Về các nhiệm vụ và giải pháp UBCKNN đề ra trong năm 2019, Thứ trưởng hoàn toàn nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp mà UBCKNN đặt ra trong năm 2019, đồng thời nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu đề ra năm 2019, UBCKNN cần chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung hoàn thiện Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, chủ động nghiên cứu, dự thảo các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành Luật một cách đồng bộ, kịp thời đảm bảo có thể đưa vào thực hiện ngay khi Luật Chứng khoán sửa đổi có hiệu lực.

Thứ hai, thực hiện các giải pháp theo Đề án Tái cấu trúc TTCK đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Việc sáp nhập HNX và HOSE phải triển khai đảm bảo ổn định, không gây xáo trộn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của TTCK và công tác quản lý.

Thứ ba, triển khai các sản phẩm mới như sản phẩm chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai trên một số chỉ số mới và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, chứng quyền có bảo đảm mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến. UBCKNN cần báo cáo Bộ Tài chính lộ trình triển khai cụ thể. “Đã đưa sản phẩm gì vào triển khai cần phải đảm bảo sự thành công, tránh vội vã, xáo động không cần thiết hoặc tạo hiệu ứng ngược chiều”. – Thứ trưởng yêu cầu.

Thứ tư, chỉ đạo các đơn vị hệ thống (HNX, HOSE, VSD) phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thành công gói thầu KRX (gói thầu Hệ thống công nghệ thông tin tích hợp hoạt động giao dịch chứng khoán giữa UBCKNN, HOSE, HNX và VSD do Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc triển khai) ngay trong năm 2019 (dự kiến quý III/2019). UBCKNN cần chủ động trong toàn bộ quá trình từ kiểm thử đến triển khai hoạt động; báo cáo, kiến nghị kịp thời với Bộ Tài chính.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thứ sáu, chú trọng thúc đẩy triển khai các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam từ hạng thị trường cận biên lên hạng thị trường mới nổi trên bảng xếp hạng MSCI và FTSE.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo, xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường để kịp thời có giải pháp phòng ngừa, ứng biến khi có biến động bất lợi từ TTCK, đảm bảo TTCK phát triển ổn định, bền vững.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác đào tạo trong lĩnh vực chứng khoán bằng nhiều hình thức để dư luận xã hội hiểu, từ đó đồng thuận với các cơ chế, chính sách của ngành.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã trao Huân chương lao động Hạng Ba của Chủ tịch Nước cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong những năm qua.

Thay mặt Ban Lãnh đạo UBCKNN, Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải. Trong năm tới, UBCKNN sẽ tiếp tục tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, các bộ ngành liên quan triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của thị trường chứng khoán.

UBCKNN

Các tin khác