Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì
16/10/2020

Ngày 16/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn số 6200/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì

Địa chỉ: số 2181, đường Hùng Vương, Phường Gia Cầm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Điện thoại: 0210.3846320    Fax: 0210.3846344

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2600116056, đăng ký lần đầu ngày 23/5/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp.

UBCKNN

Các tin khác