Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng
24/09/2020

Ngày 24/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn số 5773/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chứng của CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – VIMICO (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – VIMICO

Địa chỉ: Số 001 Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng Việt Nam

Điện thoại: 0206.3955.789 Fax: 0206.3855.984

Website: http://www.khachsanbanggiangcaobang.com

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4800130044 đăng ký lần đầu ngày 01/09/2008, thay đổi lần thứ 04 ngày 07/09/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp.

UBCKNN

Các tin khác