Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất
22/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất kể từ ngày 24/8/2020. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất

Địa chỉ: Số 670, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Website: http://www.diemthongnhat.com.vn/

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100544 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2012, thay đổi lần thứ 7 ngày 14/3/2017.

UBCKNN

Các tin khác