Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ
03/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ kể từ ngày 26/7/2020. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ

Địa chỉ: Số 73 Cộng Hòa, Phường 4 , Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

UBCKNN

Các tin khác