Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum
26/08/2020

  

Ngày 26/8/2020, UBCKNN đã có công văn số 5231/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum

Địa chỉ: Thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 0354.939.594  

Website: www.kovalixa.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100102662, đăng ký lần đầu ngày 10/10/2005, thay đổi lần thứ 7 ngày 11/7/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp.

  UBCKNN

Các tin khác