Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai
24/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai

Địa chỉ: Số 647 Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3892577

Fax: 0251.3892578

UBCKNN

Các tin khác