Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Licogi 16 M&C
13/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Licogi 16 M&C. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Licogi 16 M&C

Địa chỉ: Số 49B Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.54456743

Fax: 0283.54456718

UBCKNN

Các tin khác