Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP VS Industry Việt Nam
11/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP VS Industry Việt Nam kể từ ngày 31/12/2019. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP VS Industry Việt Nam

Địa chỉ: Lô C1, Khu Công nghiệp Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Website: http://www.vsvn.com.vn

UBCKNN

Các tin khác