Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh
05/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh kể từ ngày 06/04/2020. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Địa chỉ: Số 489, đường 30/4, KP1, Phường 1, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại:  0276.3822240 Fax: 0276.3822243

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900234762 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp thay đổi lần 3.

UBCKNN

Các tin khác