Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của CTCP Môi trường Và Công trình Đô thị Hưng Yên
30/07/2020

Ngày 30/7/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn số 4724/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

Địa chỉ: Số 12 đường Tây Thành, Phường Quang Trung, Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3867 199

Website: http://www.moitruongdothihungyen.com

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900166551 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp, đăng ký lần đầu ngày 02/08/2012 và thay đổi lần thứ 2 ngày 19/03/2020.

UBCKNN

Các tin khác