Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của CTCP Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Vĩnh Phúc
30/07/2020

Ngày 30/07/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 4732/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Vĩnh Phúc. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số nhà 20, Đường Kim Ngọc, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

- Điện thoại: (0211) 3861215 Fax: (0211) 3842081

- Websites:

Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Vĩnh Phúc được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500171399 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 06/7/1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 06/3/2018.

UBCKNN

Các tin khác