Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
24/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (mã chứng khoán KSK). Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu

- Địa chỉ: Km 15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

  - Công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0700382548 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình (Sở KHĐT) cấp đăng ký lần đầu ngày 03/08/2009, thay đổi lần thứ 9 ngày 28/8/2018.

UBCKNN

Các tin khác