Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm Kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
01/07/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Thông báo ngày 22/6/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thông báo giảm Kiểm toán viên Vũ Thị Thiết (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3980-2022-124-1) trong Danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2022 do Kiểm toán viên này đã nghỉ việc từ ngày 01/06/2022.

UBCKNN

Các tin khác